Across Utrecht

Across Utrecht – Dwars op de stad

 

De stadsuitbreiding in Utrecht is goed afleesbaar aan de bebouwing in verschillende wijken. Dat viel mij op bij mijn tochten vanuit de binnenstad naar huis. Het was de aanleiding voor mijn project ‘Dwars op de stad’. Deze stadsuitbreiding, in noordoostelijke richting, heb ik in beeld gebracht. Sinds kort zijn prenten uit deze reeks te leen of te koop via de Kunstuitleen Utrecht. De laatste prent ‘Keizerstraat 35’ heb ik gemaakt in opdracht van Prof. Dr. J.M. van Winter.